Hỏi ngày 04/07/2012 bởi Đồng Tiến Đạt

Cách lập bảng cân đối kế toán

Cách lập bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu trong bảng được tính toán từ những nguồn dữ liệu nào?
Trả lời ngày 04/07/2012 0
Chào bạn,

Bạn có thể download sơ đồ cách lập tại đây
Trả lời ngày 28/01/2013 0
Sơ đồ thiết lập bảng cân đối kế toán theo QĐ 15?
HC Soft Team
Đơn giản - Gọn nhẹ - Hiệu quả
http://www.misa.com.vn
Tin cậy - Tiện ích - Tận tình
http://fast.com.vn
Đối tác lâu dài, tin cậy
HC Soft Team
Đơn giản nhưng hiệu quả
http://effectsoft.com.vn
Ý tưởng hay - Giải pháp tốt
http://www.psi.vn
Giao dịch CK trực tuyến