Hỏi ngày 06/07/2012 bởi Đỗ Bích Thủy

Hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

Hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc khác nhau như thế nào?
Trả lời ngày 06/07/2012 0
Theo tôi đơn vị hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập khác nhau như sau
- Đơn vị hạch toán độc lập có con dấu , MST, có pháp nhân riêng , có một bộ máy hạch toán riêng, tự quyết toán thuế TNDN và thuế GTGT ( nghĩa là làm nộp báo cáo theo qui định của pháp luật )
- Còn đơn vị hạch toán phụ thuộc không phải nộp quyết toán thuế TNDN
Trả lời ngày 06/07/2012 0
Độc lập:
- Nếu cty có con dấu riêng, có MST (có thể là .....- 00..) thì là HT độc lập.
- Phải kê khai thuế GTGT tháng, thuế TNDN, TNCN theo qui định
- Thực hiện các chế độ về kế toán & Hạch toán như những DN khác, gởi BC tổng hợp về Cty mẹ
Còn ngược lại thì là phụ thuộc, riêng kê khai thuế GTGT tháng thì đơn vị phụ thuộc cũng vẫn phải kê khai tại cơ quan thuế địa phương
Trả lời ngày 06/07/2012 0
- Hạch toán độc lập: doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ. Lập BCTC và gửi theo luật. Trường hợp này đơn vị cấp trên (Công ty mẹ, TCT,..) ngoài BCTC riêng còn phải lập BCTC hợp nhất hoặc BCTC tổng hợp (hiện nay chỉ lập vào cuối năm, bắt đầu 2008 lập BCTC hợp nhất giữa niên độ) .
- Hạch toán phụ thuộc:Không có tư cách pháp nhân không đầy đủ nhưng Có tổ chức công tác kt riêng: có hệ thống sổ sách, tk kt riêng, lập báo cáo riêng nhưng không phải BCTC, không phải gửi BCTC cho các đơn vị nhận b/c như thuế, Tkê, CQ đăng kí KD. Trường hợp này đơn vị cấp trên ghi vào TK 1361, còn đơn vị trựuc thuộc ghi vào TK 411 đấy. Đơn vị cấp trên chỉ lập BCTC thôi, không phải là BCTC hợp nhất hay BCTC tổng hợp.
HC Soft Team
Đơn giản - Gọn nhẹ - Hiệu quả
http://www.misa.com.vn
Tin cậy - Tiện ích - Tận tình
http://fast.com.vn
Đối tác lâu dài, tin cậy
HC Soft Team
Đơn giản nhưng hiệu quả
http://effectsoft.com.vn
Ý tưởng hay - Giải pháp tốt
http://www.psi.vn
Giao dịch CK trực tuyến