Hỏi ngày 12/02/2014 bởi Nguyễn Thị Lan Anh

Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Công ty mình mới thành lập, có mua một số máy móc nhập khẩu.Cho mình hỏi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu cần những giấy tờ gì ?, Sẽ kê khai như thế nào trong phần mềm hỗ trợ kê khai?

Trả lời ngày 12/02/2014 1

căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT NK để kê khai thuế GTGT NK (Giấy nộp tiền NSNN hoặc biên lai thu thuế).
Theo quy định tại Điều 15- TT 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT :

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu

Theo tài liệu HD của Tổng Cục Thuế :
2.2.1. Căn cứ lập bảng kê HHDV mua vào

- Căn cứ để lập bảng kê là các hoá đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế bao gồm cả hoá đơn GTGT đặc thù như tem vé, hoá đơn nhận lại hàng do người mua trả lại hàng, chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài.

Hướng dẫn cách kê khai :
Trên bảng kê HHDV mua vào, căn cứ chứng từ nộp thuế GTGTNK bạn kê khai, chỉ tiêu nào không có thì bỏ trống ví dụ :
DN có chứng từ nộp thuế GTGT NK tháng 11 là 50 triệu- nộp bằng giấy nộp tiền NSNN.
Seri ghi : C1-02/NS
Ngày tháng : Là ngày trên giấy nộp tiền NSNN
Số hóa đơn : đánh x (ko có, nếu nộp bằng biên lai thu thuế của HQ thì là số trên biên lai)
Nhà cung cấp : Ghi tên Hải Quan thu thuế ( Không ghi tên nhà cung cấp bán hàng vì khoản thuế này nộp cho Hải Quan, ko phải trả cho NCC)
Mặt hàng : Ghi Thuế GTGT Nhập Khẩu của TK HQ số ...
Tiền hàng : Bỏ trống
Thuế suất : Ghi mức thuế suất thuế GTGTNK
Tiền thuế : Là số thuế GTGT NK đã nộp trên chứng từ nộp thuế.

HC Soft Team
Đơn giản - Gọn nhẹ - Hiệu quả
http://www.misa.com.vn
Tin cậy - Tiện ích - Tận tình
http://fast.com.vn
Đối tác lâu dài, tin cậy
HC Soft Team
Đơn giản nhưng hiệu quả
http://effectsoft.com.vn
Ý tưởng hay - Giải pháp tốt
http://www.psi.vn
Giao dịch CK trực tuyến