Hỏi ngày 01/06/2012 bởi Lê Đình An

Khách hàng trả nợ khoản tiền mua hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trước đó

Định khoản như thế nào trong trường hợp khách hàng trả nợ khoản tiền mua hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trước đó?
Trả lời ngày 01/06/2012 0

Nhận được tiền do khách hàng trả (Kể cả tiền lãi của số nợ - nếu có) liên quan đến sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư đã bán, dịch vụ đã cung cấp, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

     Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Phần tiền lãi).

HC Soft Team
Đơn giản - Gọn nhẹ - Hiệu quả
http://www.misa.com.vn
Tin cậy - Tiện ích - Tận tình
http://fast.com.vn
Đối tác lâu dài, tin cậy
HC Soft Team
Đơn giản nhưng hiệu quả
http://effectsoft.com.vn
Ý tưởng hay - Giải pháp tốt
http://www.psi.vn
Giao dịch CK trực tuyến